Kes me oleme

MTÜ Lastekeskus Tähetorn on laste päevakeskuse teenust pakkuv organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada vähekindlustatud peredes elavate laste arengut ning võimaldades neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks.

Lastekeskuses saavad kooliealised lapsed peale kooli õppida, süüa, huvitegevusega tegeleda, teiste lastega kohtuda, mängida, koos pidupäevi tähistada, ekskursioonidel ja laagris käia jne. Lastekeskuse lapsed teavad oma õigusi, kohustusi ja ülesandeid.