Põhikiri

Väljavõtted arengukavast

http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/valjavotted_arengukavast.docx

Väljavõtted arengukavast

Tegevusaruanne 2015
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/aasta_aruanne_2015_koduleht.docx

Tegevusaruanne 2014
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/lastekeskus_tahetorn_tegevusaruanne_2014.docx

Tegevusaruanne 2013
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/2013.pdf

Tegevusaruanne 2012
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/2012.pdf

Tegevusaruanne 2011
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/2011.pdf

Lastekeskus Tähetorn juhatus, ühingu liikmed ja töötajad lähtuvad oma tegevuses VABAÜHENDUST EETIKAKOODEKSIST ja SOTSIAALALA TÖÖTAJA EETIKAKOODEKSIST.
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/vabauhenduste_eetikakoodeks.doc
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/sotsiaalala_tootaja_eetikakoodeks.doc

Kaebuste esitamise kord
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/kaebuste_esitamise_kord.docx