Põhikiri

Väljavõtted arengukavast

http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/valjavotted_arengukavast.docx

Majandusaasta ja tegevusaruandeid saab näha e-Äriregistris:

https://ariregister.rik.ee/est/company/80142599/Mittetulundus%C3%BChing-Lastekeskus-T%C3%A4hetorn

Lastekeskus Tähetorn juhatus, ühingu liikmed ja töötajad lähtuvad oma tegevuses VABAÜHENDUST EETIKAKOODEKSIST ja SOTSIAALALA TÖÖTAJA EETIKAKOODEKSIST.
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/vabauhenduste_eetikakoodeks.doc
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/sotsiaalala_tootaja_eetikakoodeks.doc

Kaebuste esitamise kord
http://www.lastekeskus.ee/sites/default/files/kaebuste_esitamise_kord.docx