Tegevjuht Veronika Fjodorova – juhib lastekeskuse tööd ja maja korrashoidu, suhtleb koostööpartneritega, korraldab lastekeskuse üritusi, tutvustab lastekeskust külalistele ning hoolitseb rahaasjade ja vajalike dokumentide eest

Sotsiaalpedagoog Tiina Peterson – kuulab lapsi, aitab lastel õppida ja annab nõu, korraldab lastekeskuse üritusi ja koostab dokumente, suhtleb lapsevanematega, tõlgib eesti ja vene keelest

Kasvataja Alla Gluhhova – kuulab lapsi, aitab lastel õppida ja annab nõu, korraldab lastekeskuse üritusi ja koostab dokumente, suhtleb lapsevanematega

Õpetaja abi Svetlana Tšertova – aitab sotsiaalpedagoogi ja kasvatajat, valmistab süüa, koristab ruume

Vabatahtlikud – aitavad läbi viia üritusi, õpivad koos lastega, viivad läbi huviringe jm.