MTÜ Lastekeskus Tähetorn alustas tegevust jaanuaris 2001.a. Tallinna vanalinnas, Apteegi tn.3. Lastekeskuse asutajaliikmed olid Eesti Metodisti Kirikust, mistõttu loodi ka Lastekeskus Tähetorn Eesti Metodisti Kiriku allasutusena. Paar aastat pärast tööd vanalinnas, kolis lastekeskus lähemale oma sihtgrupile ning alustas tööd Põhja-Tallinnas, aadressil Kopli 30a (alates 2003.a.). Asutus pakub laste päevakeskuse teenust eesmärgiga toetada vähekindlustatud peredes elavate laste arengut ning võimaldades neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks.

Lastekeskuse loomisest alates on asutuse sihtgrupiks olnud põhikooliealised sotsiaalsete erivajadustega lapsed, kellel on probleemid nii kodus kui ka koolis ja kes enne lastekeskusega liitumist veetsid palju aega tänaval. Tänaseks on nimekirjas 30 põhikooliealist last. Enamus neist külastab keskust vähemalt kolm korda nädalas. Koostööpartneriteks on mitmed organisatsioonid, kes tegutsevad laste hoolekande valdkonnas, samuti lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, TLÜ sotsiaaltöö osakond, koolid, haiglad ja politsei. Lisaks on abistamas vabatahtlikud. Lastekeskuse tegevustesse kaasatakse ka laste vanemaid.

Lastekeskus rendib Tallinna Linnavalitsuselt kahekordset maja Koplis, mis on laste päevakeskuse teenuse pakkumiseks väga sobilik. Läbi aastate on lastekeskuse tegevusteks olnud järeleaitamistunnid, huviringid, laagrid ja ekskursioonid, toitlustamine, igapäeva- ja suhtlemisoskuste õpetamine ning tervislike eluviiside edendamine. Lastekeskust on toetanud metodisti kirikud Ameerika Ühendriikidest ja Eestist, Tallinna Linnavalitsus, Põhja-Tallinna Valitsus, misjoniorganisatsioon Norrast, annetajad ja sponsorid.