Lastekeskus pakub laste päevakeskuse teenust eesmärgiga toetada vähekindlustatud peredes elavate laste arengut ning võimaldades neile turvalist keskkonda vaba aja veetmiseks.