• Laste individuaalsetest vajadustest lähtumine;
  • Laste ja pere kaasamine tegevuste planeerimisel, elluviimisel ja hindamisel;
  • Traditsiooniliste kristlike põhimõtete järgimine;
  • Partnerite kaasamine tegevuse tulemuslikkuse suurendamiseks;
  • Kvaliteetse, tulemusliku ja jätkusuutliku teenuse pakkumine;
  • Abi vajavate laste ja perede väärikuse austamine.